Новини/ Статии

Съобщение/Announcement

Zlatogard / 2022-11-07 13:34:51

Уважаеми жители на Община Златоград,

Продължение

Съобщение/Announcement

Zlatogard / 2022-11-07 14:24:15

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ни и Заповедта на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г., ви информираме, че са затворени за провеждане на мероприятия, следните общински обекти:
• Общински пазар;
Продължение

Съобщение/Announcement

Zlatogard / 2022-11-07 14:34:30

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:

Продължение

Съобщение/Announcement

Zlatogard / 2022-11-09 20:55:23

Във връзка с обявената, от Световната здравна организация, спешност за общественото здраве от международно значение, по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, бяха набелязани и предприети изключително сериозни мерки от страна на държавата за противодействие и превенция, с цел да бъде спряно разпространението. Националният оперативен щаб за коронавируса разпространи препоръки, отнасящи се до цялостната дейност на администрациите.
В подкрепа на усилието да се възстанови нормалната дейност на администрациите, ви запознаваме с допълнителните препоръки към частта за осигуряване на възможности за дистанционни административни услуги и провеждане на работни срещи.
По отношение на предоставянето на административни услуги, в ..
Продължение

Съобщение/Announcement

Zlatogard / 2022-11-13 10:44:17

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ни Министърът на здравеопазването издаде заповеди от 17.03.2020 г., с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение, както и определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина, за реда за осъществяване на контрол върху карантината.
На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
• асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
• лица с леки клинични оплаквания (телесна температура по-ниска от 38о ..
Продължение