Интернет портал за социални грижи и помощ

Жител

Лекуващ лекар

Служител На общината

Новини/ Статии

Полезни новини и статии за социалните грижи и здравните дейности в общината и света.


Таблица със съобщения

Таблица за съобщения, която показва новини и записи, свързани със социалната грижа и здравето.

Услуги по обучение и информиране

Услугите за обучение и информиране дават възможност на гражданите, студентите, специалните групи ...