Таблица със съобщения

29 Dec 2022

Информация към 14.08.2022 г. от РЗИ – Смолян

Актуална информация за разпространението на Ковид-19 в Област Смолян през периода 08.08.2022 г. – 14.08.2022 г.  по данни на Националната информационна система

Нови потвърдени случаи - 117 лица

 

Общини

баните

Борино

Девин

Доспзт

Златоград

Мадан

Неделино

Рудозем

Смолян

Чепеларе

Общ брой

117

2

0

15

3

23

7

2

8

51

б

На домашно лечение

95

1

0

10

3

17

7

1

8

42

6

Лечение в ЛЗБП

22

1

0

5

0

6

0

1

0

9

0

14-дневна заболяемост на 100 000 население

211,4

38,7

67,4

315,5

79,3

341,8

125,7

93,4

209,0

249,5

192,0

 

62,39% от диагностицираните са на възраст над 50 години.

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г.

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г. 1

90+ г.

8

7

11

18

20

22

25

б

0

Средна възраст: 53,77

 

 

Мъже:

57

 

Жени:

60

 

 

Потвърдени случаи за медицински персонал

              1

Общо

Лекари

Фелдшери

Мед. сестри

Санитари

Друг медицински специалист

Други

5

0

0

0

2

0

3

 

 

 

Потвърдени случаи в областта на образованието

Общо

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Ученици

Деца в ДГ

5

1

1

3

0

 

 

Потвърдени случаи в социални услуги

Общо

Персонал

Потребители

1

0

1

 

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г.

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+г. I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Починали лица с основно или съпътстващо заболяване Covid-19: 0 лица

 

           

3. Излекувани лица - 76

4. Информация за броя на лицата с Ковид-19, настанени в ЛЗБП към 14.08.2022г.

Общо

МБАЛ Смолян

МБАЛ Мадан

МБАЛ Девин

МБАЛ Златоград

МБАЛ извън областта

26

10

0

8

7

1

 

 

5. Лабораторни изследвания

Тип изследване

Общ брой направени тестове

От тях положителни

RT PCR

29

21

Бърз тест за антигени

403

92

Бърз тест за антитела lg G и М

3

3 лица с lg G

 

Към 24 часа на 14.08.2022 г.:

✓ Общ брой регистрирани - 13 502 случаи, от тях:

 • Излекувани - 12 322
 • Починали-813
 • Активни - 152 (в процес на лечение и изолация) - 126 на домашно лечение;

26 хоспитализирани, от тях 1 на интензивна терапия.

Забележка: Данните в ЕИП (Единен информационен портал) касаят новите потвърдени случаи и отчитат нови диагностицирани и повторно боледуващи лица.

Лица под карантина - 85 в т. ч:

 • Контактни на положителен - 85
 • Пристигнали от рискови зони - 0

v' Общ брой ваксинации до 14.08.2022г. вкл. - 47 006, от тях:

 • Извършени ваксинации през периода 08.08.2022 -14.08.2022 г. - 34
 • Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 21057
 • Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) - 9083
 • Общ брой лица с поставена втора бустерна доза - 495
Продължение

29 Dec 2022

Информация към 16.10.2022 г. от РЗИ – Смолян

Актуална информация за разпространението на Ковид-19 в Област Смолян през периода 10.10.2022 г. – 16.10.2022 г.  по данни на Националната информационна система.

Нови потвърдени случаи - 41 лица

Общини

Баните

Борино

Девин

Дослат

Златоград

Мадан

Неделино

Рудозем

Смолян

Чепеларе

Общ брой

41

1

1

9

0

4

2

3

3

13

5

На домашно лечение

28

1

1

6

0

1

2

3

2

8

4

Лечение в Л36П

13

0

0

3

0

3

0

0

1

5

1

14-дневна заболяемост

на 100 000 население

79,5

59,2

33,7

118,3

0,0

68,4

58,0

112,0

58,0

89,9

96,6

 

82,93 % от диагностицираните са на възраст над 50 години.

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г,

40-49 г.

| 50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г.

1

0

2

4

6

10

10

7

1

 

Средна възраст: 64,20г.      Мъже: 17                Жени: 24

Потвърдени случаи за медицински персонал

 

Общо

Лекари

Фелдшери

Мед. сестри

Санитари

Друг медицински специалист

Други

2

0

1

0

0

0

1

 

Потвърдени случаи в областта на образованието

Общо

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Ученици

Деца в ДГ

0

0

0

0

1------ о---------------

 

Потвърдени случаи в социални услуги

Общо

Персонал

Потребители

0

0

0

 

2. Починали лица с основно или съпътстващо заболяване Covid-19: 1 лица

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г.

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г.

0

0

0

_____ 0____

0

0

0

1

0

 

Средна възраст: 82,0 г.          Мъже: 1             Жени: 0

 

>       Със съпътстващи заболявания: Хронично белодробно заболяване - 1

>       На интензивно лечение -1

3. Излекувани лица - 26

4. Информация за броя на лицата с Ковид-19, настанени в ЛЗБП към 16.10.2022г.

| Общо

j МБАЛ Смолян

МБАЛ Мадан

МБАЛ Девин

МБАЛ Златоград

МБАЛ извън областта

13

7

0

3

2

1

 

 

5. Лабораторни изследвания

Тип изследване

Общ брой направени тестове

От тях положителни

RT PCR

40

12

Бърз тест за антигени

351

27

Бърз тест за антитела lg G и М

0

0

Към 24 часа на 16.10.2022 г.:

 

✓ Общ брой регистрирани - 14 034 случаи, от тях:

•       Излекувани - 12 847

•       Починали -830

•       Активни - 41 в процес на лечение и изолация - 28 на домашно лечение;

13 хоспитализирани, от тях 1 на интензивна терапия.

Забележка: Данните в ЕИП (Единен информационен портал) касаят новите потвърдени случаи и отчитат нови диагностицирани и повторно боледуващи лица,

Лица под карантина - 16 в т. ч:

•          Контактни на положителен -16

•          Пристигнали от рискови зони - 0

/ Общ брой ваксинации 16.10.2022г. вкл. - 47 598, от тях:

•      Извършени ваксинации през периода 10.10.2022 -16.10.2022 г. - 66

•      Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 21100

•      Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) - 9 545

Общ брой лица с поставен бустер с адаптирана ваксина - 259

Продължение

29 Dec 2022

Информация към 23.10.2022 г. от РЗИ – Смолян

Актуална информация за разпространението на Ковид-19 в Област Смолян през периода 17.10.2022 г. – 23.10.2022 г.  по данни на Националната информационна система.

1. Нови потвърдени случаи - 43 лица

Общини

Баните

Борино

Девин

Доспат

Златоград

Мадан

Неделино

Рудозем

Смолян

Чепеларе

Общ брой

43

1

0

8

0

2

2

5

2

22

1

На домашно лечение

15

1

0

2

0

0

1

5

2

3

1

Лечение е ЛЗБП

28

0

0

6

0

2

1

0

0

19

0

14-диезна заболяемост на 100 000 население

81,6

59,2

33,7

167,6

0,0

58,6

38,7

149,4

58,0

101,6

96.,0

 

0-19 г.

j 20-29 г,

30-39 г,

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г. 1

90+ г.

1

1

2

6

8

10

12

3

0

76,74 % от диагностицираните са на възраст над 50 години.

 

Потвърдени случаи за медицински персонал

 

Общо

Лекари

Фелдшери

Мед. сестри

Санитари

Друг медицински специалист

Други

0

0

0

0

0

0

0

Потвърдени случаи в областта на образованието

Общо

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Ученици

Деца вДГ

0

0

0

0

0

 

Потвърдени случаи в социални услуги

Общо

Персонал

Потребители

2

о

2

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г.

40-49 г.

| 50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г. j

0

0

0

0

1 .....

1 о

1

0

0

. ...

о 1

2. Починали лица с основно или съпътстващо заболяване Covid-19: 1 лица

3. Излекувани лица - 25

           

4. Информация за броя на лицата с Ковид-19, настанени в ЛЗБГ1 към 23.10.2022г.

Общо

I МБАЛ Смолян

МБАЛ Мадан

МБАЛ Девин

МБАЛ Златоград

МБАЛ извън областта

14

6

0

5

2

1 1

 

5. Лабораторни изследвания

Тип изследване

Общ брой направени тестове

От тях положителни

RT PCR

38

13

Бърз тест за антигени

359

31

Бърз тест за антитела lg 6 и М

0

0

Към 24 часа на 23.10.2022 г.:

s Общ брой регистрирани - 14077 случаи, от тях;

•       Излекувани - 12 872

•       Починали-831

•       Активни - 50 в процес на лечение и изолация - 36 на домашно лечение;

14 хоспитализирани, от тях 1 на интензивна терапия.

Забележка: Данните в ЕИП (Единен информационен портал) касаят новите потвърдени случаи и отчитат нови диагностицирани и повторно боледуващи лица,

Лица под карантина - 13 в т, ч:

•         Контактни на положителен - 13

•         Пристигнали от рискови зони - 0

Общ брой ваксинации 23.10.2022г. вкл. - 47 621, от тях;

•      Извършени ваксинации през периода 17,10.2022-23.10.2022 г,-23

•      Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 21104

•      Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) - 9 564

Общ брой лица с поставен бустер с адаптирана ваксина - 278

Продължение

29 Dec 2022

Информация към 30.10.2022 г. от РЗИ – Смолян

Актуална информация за разпространението на Ковид-19 в Област Смолян през периода 24.10.2022 г. – 30.10.2022 г.  по данни на Националната информационна система

1. Нови потвърдени случаи - 37 лица

Общини

 

Баните

Борино

Девин

Доспат

Златоград

Мадан

Неделино

Рудозем

Смолян

Чепеларе

Общ брой

37

1

0

5

1

4

0

4

1

20

1

На домашно лечение

25

1

0

2

1

1

0

2

0

17

1

Лечение в ЛЗБП

12

0

0

3

0

3

0

2

1

3

0

14-дневна заболяемост на 100 000 население

 

59,2

0

128,2

Г 13,2

58.6

19,3

168,1

34,8

113,2

32,0

 

83,78 % от диагностицираните са на възраст над 50 години.

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г.

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г.

0

1

1

4

5

14

9

3

0

 

 

 

                                                                                                                              Средна възраст:63,16г.                                            Мъже: 17                                            Жени: 20

 

Потвърдени случаи за медицински персонал

 

Общо

Лекари

Фелдшери

Мед. сестри

Санитари

Друг медицински специалист

Други

0

0

0

0

0

0

0

 

Потвърдени случаи в областта на образованието

Общо

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Ученици

Деца в ДГ

1

1

0

0

0

 

Потвърдени случаи в социални услуги

Общо

Персонал

Потребители

7

0

7

 

 

                                                                                                                             2. Починали лица с основно или съпътстващо заболяване Covid-19: 2 лица

0-19 г.

20-29 г,

30-39 г.

40-49 г.

I 50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г.

0

0

0

0

1

1

0

0

0

 

                                                                                                                              Средна възраст: 61,0 г.                                                     Мъже:2                                             Жени:0

 

 

Със съпътстващи заболявания: Диабет; Сърдечно заболяване ; Хронично неврологично заболяване > На интензивно лечение-Да

3. Излекувани лица - 26

4. Информация за броя на лицата с Ковид-19, настанени в ЛЗБП юьм 30.10.2022г.

 

Общо

МБАЛ Смолян

МБАЛ Мадан

МБАЛ Девин

МБАЛ Златоград

МБАЛ извън областта

19

7

0

5

6

1

 

 

 

5. Лабораторни изследвания

Тип изследване

Общ брой направени тестове

От тях положителни

RT PCR

10

3

Бърз тест за антигени

258

29

Бърз тест за антитела lg G и М

0

0

 

Към 24 часа на 30.10.2022 г.:

 • Общ брой регистрирани - 14 111 случаи, от тях:
 • Излекувани - 12 898
 • Починали - 833
 • Активни - 43 в процес на лечение и изолация - 24 на домашно лечение;

19 хоспитализирани, от тях 0 на интензивна терапия.

Забелеше Данните в ЕИП (Единен информационен портал) касаят новите потвърдени случаи и отчитат нови диагностицирани и повторно боледуващи лица.

 • Лица под карантина - 8 в т. ч:
 • Контактни на положителен - 8
 • Пристигнали от рискови зони - 0

✓ Общ брой ваксинации 30.10.2022г. вкл. - 47 667, от тях:

 • Извършени ваксинации през периода 24,10.2022 - 30.10.2022 г. - 46
 • Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 21104
 • Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) - 9 610
 • Общ брой лица с поставен бустер с адаптирана ваксина - 324

 

Продължение

31 Dec 2022

Информация към 20.02.2022 г. от РЗИ – Смолян

Актуална информация за разпространението на Ковид-19 в Област Смолян през периода 14.02.2022 г. – 20.02.2022 г.  по данни на Националната информационна система и епидемична ситуация по общини към 20.02.2022 г.

Общини

Баните

Борино

Девин

Доспат

Златоград

Мадан

Неделино

Рудозем

Смолян

Чепеларе

Общ брой

240

8

8

33

5

23

17

12

15

107

12

На домашно лечение

180

6

3

18

4

19

6

10

10

95

9

Лечение в ЛЗБП

60

2

5

15

1

4

11

2

5

12

3

14-дневна заболяемост на 100 000 население

658,6

733,0

431,6

657,8

348,6

622,5

454,2

414,3

511,7

901,2

341,1

 

 

 

                                                                                                                                                                   67,08 % от диагностицираните са на възраст над 50 години.

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г.

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г.

13

8

21

37

42

59

46

14

0

 

                                                                                                                                                                    Средна възраст: 56,27 г.                                        Мъже: 99                                             Жени: 141

 

 

Потвърдени случаи за медицински персонал

 

Общо

Лекари

Фелдшери

Мед. сестри

Санитари

Друг медицински специалист

Други

7

1

0

1

2

1

2

 

 

 

Потвърдени случаи е областта на образованието

Общо

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Ученици

Деца в ДГ

17

                             5

1

11

0

 

 

 

Потвърдени случаи в социални услуги

Общо

Персонал

Потребители

3

2

1

 

 

2, Починали лица с основно или съпътстващо заболяване Covid-19: 17 лица

0-19 г.

20-29 г.

30-39 г, 1 40-49 г. | 50-59 г.

60-69 г.

70-79 г.

80-89 г.

90+ г.

0

0

                                    0

2

8

6

1

Средна възраст:

78 г.

Мъже: 6

 

Жени:

11

 

 

 

 

 • Със съпътстващи заболявания: Сърдечно заболяване - 12; Диабет - 5; Хронично бъбречно заболяване - 1; Астма (изискваща лечение) - 1; Друго заболяване - 5
 • На интензивно лечение - 8

3. Излекувани лица - 451

4. Информация за броя на лицата с Ковид-19, настанени в ЛЗБП към 20.02.2022г.

Общо

МБАЛ Смолян

МБАЛ Мадан

МБАЛ Девин

МБАЛ Златоград

МБАЛ извън областта

104

60

10

21

5

8

 

 

 

5. Лабораторни изследвания

Тип изследване

Общ брой направени тестове

От тях положителни

RT PCR

218

110

Бърз тест за антигени

884

108

Бърз тест за антитела IgG и М

1

0

 

 

Към 0 часа на 21.02.2022 г.:

✓ Общ брой регистрирани - 12 091 случаи, от тях:

 • Излекувани - 10 941
 • Починали-771
 • Активни - 338 {е процес на лечение и изолация) - 234 на домашно лечение; 104 хоспитализирани, от тях 6 на интензивна терапия.

Забележка: Данните в ЕИП (Единен информационен портал) касаят новите потвърдени случаи и отчитат нови диагностицирани и повторно боледуващи лица,

Лица под карантина - 243, в т. ч:

 • Контактни на положителен - 218
 • Пристигнали от рискови зони - 25

Общ брой ваксинации до 20.02.22г. вкл. - 45 255, от тях:

 • Извършени ваксинации през периода 14 - 20.02.2022 г. - 261
 • Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 20 871
 • Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) - 7 583

6. Проверки за спазване на противоепидемичните мерки

Период 14-20.02.2022 г.

РЗИ

МВР

ОД БХ

Общински

администра

ции

Съвмест

ни

Предписания,

протоколи,

разпореждания

АУАН

Извършени проверки - общо

57

154

76

53

20

24

3

Заведения за обществено хранене

11

55

42

11

5

6

1

Търговски обекти

15

49

27

26

9

9

2

Нощни заведения

0

6

0

1

0

0

0

Обекти с обществено предназна­чение (места за настаняване, фризьорски салони и други)

31

18

6

7

4

1

0

Лечебни заведения

0

2

1

0

0

0

0

Други обекти (бензиностанции)

0

24

0

8

2

8

0

 

 

Продължение
Създаване на ново